Ուրովաքսոմ - Eschirichia coli-ի թուրմ:
Ցուցումներ`Միզուղիների բորբոքման, ցիստիտի, պլելոնոֆրիտ, ուրետրիտի բուժման համար:
Դոզավորում - Բորբոքային պրոցեսի ակտիվ փուլում  1 դեղապատիճ/օրը, մինչև ախտանիշների անհետանալը, օգտագործել 10 օրից ոչ պակաս: