Ուրեմիան (հուն. uron-մեզ hiama-արյուն) կամ միզարյունությունը համախտանիշ է, որն առաջանում է երիկամային անբավարարության հետևանքով և բնութագրվում է մետաբոլիզմի բազմազան խանգարումներով, տարբեր թույներով օրգանիւզմի թունավորումով, շատ օրգան-համակարգերի կառուցվածքի ու ֆունկցիաների խանգարումներով: