Կառուցվածքային մոդել` ԴՆԹ-ի կառուցվածքի վերաբերյալ: Բացատրում է ԴՆԹ-ի մոլեկուլում գենետիկական ինֆորմացիայի գրանցման եղանակը և մոլեկուլի ինքնավերականգնման հնարավոր քիմիական մեխանիզմը: