Նորմալ մակարդակից բարձր թթվածնի լրացուցիչ քանակ, որը ծախսվում է վերականգնման շրջանի ընթացքում, ծանր ֆիզիկական աշխատանքից հետո: