Թթվածնի ցածր պարունակության (հիպոքսիայի) պաշտպանական ներգործությունը իոնացնող ճառագայթներով ճառագայթված կենդանի օրգանիզմների հյուսվածքներում ու բջիջներում։