Ծլիկ (clitoris). Արական առնանդամի մնացուկային (ռուդիմենտար) համանունն է։ Տեղավորված է ամոթաշրթերի առաջային կպուկի և միզարձակման խողովակի միջև։ Կազմված է գլխիկից (glans clitoridis), ծայրային մարմնիկից (preputium clitoridis), փապարանման մարմնիկներից (աջ և ձախ) (corporo cavernosum clitoridis) և ոտիկներից (crura clitoridis): Ծլիկի ոտիկներն ամրանում են ցայլքոսկրերին։ Ծլիկի լորձաթաղանթը հարուստ է անոթներով, նյարդային վերջույթներով, ճարպագեղձերով և քրտնագեղձերով, որոնք արտադրում են հատուկ նյութ (սմեգմա)։ Ծլիկը միանում է փոքր ամոթաշրթերին սանձիկի միջոցով (frenuli clitoridis): Ցայլքային հոդավորման ստորին եզրի մոտ փապարային մարմնիկները միանում են, կազմելով ծլիկի մարմինը (corpus clitoridis), որը վերջանում է արտաքինից կլոր գլխիկով (glans clitoridis):