Ցիտոտեկտ-իրենից ներկայացնում է հակամարմիններ ընդդեմ ցիտոմեգալովիրուսի: