Ցիտոկիններն օրգանիզմի նորմալ և տարբեր ազդակներով ակտիվացած բջիջների կողմից սինթեզվող, պեպտիդային կամ գլիկոպրոտեինային բնույթի, բազմազան հատկություններով և ֆունկցիաներով օժտված, միջբջջային փոխազդեցության միջնորդներ են: