Ցիկլոթիմիան երկբևեռ պսիխոզի թեթև ձևն է, բնորոշվում Է ախտանիշների թերաճությամբ, որոնք արտահայտված հոգեկան խանգարման չեն հասնում։ Այդ փուլերը կարճատև են, հաջորդականության որոշակի օրինաչափություն չունեն։ Ցիկլոթիմիան արտահայտվում է հիպոմանիակալ և սուբդեպրեսիվ փուլերով։