Ցերեկային լույսի պայմաններում առարկաները տեսնելու և զանազանելու հատկություն: Կոչվում է նաև շշիկային կամ սրվակային տեսողություն, քանի որ այդ դեպքում հիմնականում դրդվում թն ցանցենու շշիկները: