Թրոմբոզը (հուն. thrombosis-մակարդում) կյանքի ընթացքում տեղի ունեցող արյան  մակարդումն է անոթի լուսանցքում կամ սրտի խոռոչներում: Թրոմբոզի դեպքում առաջացած արյան մակարդուկը կոչվում է թրոմբ: