Թրոմբոէմբոլիկ համախտանիշը բնորոշվում է թրոմբի կամ դրա մասերի պոկումով, նրա վերածվելով թրոմբոէմբոլի, որը շրջելով արյան մեծ շրջանառությունում խցանում է զարկերակների լուսանցքները` դառնալով բազմաթիվ ինֆարկտների պատճառ: