Տրիխիազ կոչվում է թարթիչների սխալ ուղղությամբ աճը ճիշտ տեղից: