Տրանսդուկցիան գենետիկական նյութի փոխանցումն է մեկ բակտերիայից մյուսին ֆագերով: