Տոքսիգենությունը միկրոօրգանիզմների ունակությունն է սինթեզելու սպիտակուցային թույներ՝ տոքսիններ: Վիրուլենտությունը և տոքսիգենությունը չափվում են պայմանական ընդունված միավոր¬ներով՝ DLM (dosis letalis minima-նվազագույն մահացու չափաքանակ) և LD50: