Անոթներ, որոնք թթվածնով հարուստ արյունը թոքերից փոխադրում են սիրտ։ Ցամաքային ողնաշարավորների Թ. ե. սովորաբար զույգ են և բացվում են ձախ նախասրտի մեջ։