Տոլերանտության խանգարումը բնորոշ ֆարմակոլոգիական ազդեցություն է , որը քանակապես աճում է,և որը հաճախ առաջանում է անսպասելի փոքր դեղաչափի դեպքում: Հիվանդների մեծ մասի մոտ առաջանում է ականջների աղմուկ սալիցիլատների կամ խինինի մեծ դեղաչափից, բայց հազվադեպ դա առաջանում է մեկ եզակի միջին դեղաչափից կամ անսովոր փոքր դեղաչափից: Ենթադրվում է այդ ազդեցության գենետիկական բնույթը:
Ի տարբերություն անտոլերանտության, որն առաջանում է քանակապես մեծացող ֆարմակոլոգիական ազդեցություն է նախատրամադրված անհատների մոտ, իդիոսինկատիկ և ալերգիկ ռեակցիաները քանակապես անկանոն,անկանխատեսելի են նորմալ ֆարմակոլոգիայի տեսանկյունից և առաջանում են բուժական դեղաչափերից:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին