Թիմոստիմուլին- Ֆիզիոլոգիական (բիոլոգիական) ծագում ունեցող պրեպարատներ,  հորթի թիմուսի թուրմ + խոշոր եղջրավոր անասունների թիմուսի պեպտիդներ: Արդյունավետ է պսորիազի և  ուռուցքների բուժման ժամանակ: