Սինթետիկ պրեպարատ է(պենտապեպտիդ)- թիմոպոետին I և  II-ի նույնական կրկնվող գործող հատվածն է` 32-36 ամինաթթվային դիրքում,որը սինթեզվել է արհեստականորեն: