Թիմոմոդուլին-հորթի թիմուսի թուրմ-օգտագործվում է շնչուղիների խրոնիկ բորբոքման ժամանակ: