Թիմոմիմետիկներ`նյութեր,որոնք ավելացնում են T-լիմֆոցիտների քանակը`
Լևամիզոլ (դեկարիս) - Սինթետիկ պրեպարատ է ստեղծված իմիդազոթիազոլի հիման վրա.
 -թիմոմիմետիկ (բարձացնում է T-բջիջների քանակը),
-օգտագործվում է խրոնիկական վիրուսային ինֆեկցիաների ժամանակ, հատկապես իմունիտետի  բջջային օղակի ճնշման դեպքում:
հակացուցումներ-դա ագրանուլոցիտոզի  զարգացումն է, այդ պատճառով հնարավոր է դեկարիսի համադրությունը + նուկլեինատ Na (3 օր) (նուկլեինատ Na խանգարում է ագրանուլոցիտոզին + ունի իմունակարգավորիչ ազդեցություն):
Իզոպրենազին -  Իմունախթանիչ պրեպարատ է` հակավիրուսային ակտիվությամբ:
-թիմոմիմետիկ (բարձացնում է T-բջիջների քանակը),
-Ցուցումներ – Վիրուսներ, որոնք պատկանում են   հերպես վիրուսների     խմբին: 
Իմութիոլ(դիթիակարբ). թիմոմիմետիկ (բարձացնում է T-բջիջների քանակը), Ինոզին պրանոբեքս. թիմոմիմետիկ (բարձացնում է T-բջիջների քանակը), մեթիլինոզիլմոնոֆոսֆատ. թիմոմիմետիկ (բարձացնում է T-բջիջների քանակը), ազիմեքսոն. թիմոմիմետիկ (բարձացնում է T-բջիջների քանակը), իմեքսոն. թիմոմիմետիկ (բարձացնում է T-բջիջների քանակը):

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին