Թիմալին- Ֆիզիոլոգիական (բիոլոգիական) ծագում ունեցող պրեպարատներ, պոլիպեպտիդների կոմպլեքս է, որն իր  ամինաթթուների կազմով նման է թիմոզինին:
Ցուցումներ – հիմնականում օգտագործում են այն հիվանդները,  որոնք ունեն   ընկճված բջջային իմունիտետ,  թարախային, բորբոքային  հիվանդությունների ժամանակ ` սեպսիս, վնասվածք, ցրտահարում, այրվածք: