Թիմ-ուվոկալ – Խոշոր եղջրավոր անասունների  թիմուսի  ցածրմոլեկուլային պեպտիդ-Ուռուցքային աճի ժամանակ, առաջնային իմունոդիֆիցիտների ժամանակ և ռևմատիկ հիվանդությունների ժամանակ: