Տելեանգիոէկտազիաներ (teleangioectasia) կամ անոթային աստղիկներ– մազանոթների և մանր անոթների տեղային արտահայտված լայնացումներ են: Առավել հաճախ զարգանում են լյարդի խրոնիկական հիվանդությունների` հատկապես ցիռոզի դեպքում: