Գլխուղեղում որոշակի հոգեկան ֆունկցիա կառավարող կենտրոնի առկայությունը: Օրինակ`կան հուզական կենտրոններ, հիշողության, խոսքի և այլ տեղամասեր: