Տեղափոխում (Verschiebung) - Հոգեբաության մեջ երազատեսության աշխատանքի հիմնական մեխանիզմներից մեկը, ինչպես նաև անգիտակցական մտքերի և ցանկությունների աղճատման մեխանիզմներից է հոգեկան կյանքի այլ բացահայտ ձևերում նպատակը շեշտադրման տեղափոխումն է գլխավորից երկրորդականին։ Տեղափոխման արդյունքում, օրինակ՝ կարևորագույն գաղտնի տարրը երազատեսության բացահայտ բովանդակության մեջ, ներկայացված է օտարացված և աննշան ակնարկներով։