Տասներկումատնյա աղիքի լորձաթաղանթի գեղձերի կողմից արտադրվող հյութը: Պարունակումէ լորձ, էնտերոկինզա, պրոսեկրետին, որոշ հորմոնային բնույթի նյութեր: Ունի թույլ հիմնային ռեակցիա: Սովորաբար տասներկումատնյա աղիքից ստացված հյութը պարունակում է լեղի և ենթաստամոքսային գեղձի ֆերմենտներ: