Թաքնված հուշեր (Deekerrinerungen) - Հիշողության մեջ կյանքի առաջին 5-6 տարիների մասին պահպանված հուշեր, որոնք առանձնանում են հատուկ պարզությամբ և թվացյալ աննշանությամբ։ Փոխադրման մեխանիզմի ազդեցությամբ, կարծես, «թաքցնում» են մանկության առավել կարևոր հուշերը, որոնք արտամղվում են։ Սակայն բոլոր մոռացված հուշերը կարելի է երևան հանել հոգեվերլուծության միջոցով։