Ատամների սուր վնասվածքների դասակարգումը 
1.Ատամի սալջարդ - contusion dentis (նյարդանոթային ցողունի վնասումով կամ առանց վնասման)
2.Ատամի հոդախախտ – luxatio, delocatio dentis

ա) ոչ լրիվ հոդախախտ (նյարդանոթային ցողունի վնասումով կամ առանց վնասման).   - պսակի տեղաշարժումով դեպի օկլյուզիոն մակերես
- պսակի անդաստակային տեղաշարժով
 - պսակի տեղաշարժով դեպի հարևան ատամը
 - պսակի քմային տեղաշարժով
- պտույտով ատամի առանցքի շուրջը
-  զուգակցված
բ) ներհրված հոդախախտ
գ) լրիվ հոդախախտ

3.Ատամի կոտրվածք – fractura dentis
ա) ատամի պսակի կոտրվածք - էմալի սահմաններում, էմալի և դենտինի սահմաններում առանց ատամի խոռոչի բացման կամ նրա բացումով
բ) ատամի վզիկի կոտրվածք - ատամնալնդային ակոսի հատակից վերև, ատամնալնդային ակոսի հատակից ներքև
գ) ատամի արմատի կոտրվածք - առանց կակղանի պատռման կամ նրա պատռումով, առանց բեկորների տեղաշարժի կամ նրանց տեղաշարժով, արմատի հարվզիկային, գագաթային կամ միջին հատվածներում
- լայնական
- թեք
- երկայնական
- բազմաբեկոր

4.Զուգակցված վնասվածքներ
5.Ատամի սաղմի վնասվածքներ

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին