Սուր պանկրեատիտը իրենից ներկայացնում է ենթաստամոքսային գեղձի սուր բորբոքային հիվանդություն, որը զարգանում է որպես գեղձի ինքնամարսման հետևանք լիպոլիտիկ և ակտիվացած պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներով: Այս հիվանդությունը հանդիսանում է սուր որովայնի հիմնական պատճառներից մեկը: