Սեռական մղումների էներգիայի շեղումը հաճույք ստանալու և տեսակը շարունակելու ուղղակի նպատակից և ուղղորդումը ոչ սեռական, սոցիալական նպատակներին։