Կարծր, պինդ և տիպ բառերից: Սոցիալական հոգեբանության մեջ` ընդհանրացված, պարզեցված և կարծրացած պատկերացում և գնահատական մարդկանց, խմբերի և ազգերի մասին: