Մտածողության այն տեսակը, որի օգնությամբ միանգամայն նոր արդյունքներ են ստացվում: