Ստազը (լատ. statis-կանգ) արյան հոսքի կանգն է միկրոշրջանառության հունի անոթներում, գլխավորապես մազանոթներում: