Մարսողական խողովակի առջևի` կերակրափողին հաջորդող հավածը, որի մեջ աարվում է սննդի մեխանիկական և քիմիական մշակումը: Ըստ այդ հիմնական ֆունկցիաների կատարման` Ս. բաժանվում է երկու խոռոչների` մկանային կամ ծամող և գեղձային:  Մարդու մոտ Ս. միախոռոչանի, գեղձային է, ծավալը միջին հաշվով 1,5-2,5 լ է, տղամարդկանց Ս-ը, կանանց համեմատությամբ, որոշ չափով մեծ է: