Մարդու ստորին վերջույթի վերին հատվածը` ծնկային հոդից մինչև սրունք-վեգային հոդը: