Սպիտակուցները (պրոտեիններ, պոլիպեպդիտներ) բարձրամոլեկուլյար օրգանական նյութեր են, որոնք կազմված են պեպտիդային կապերի շղթայով միացված ամինաթթուներից: Կենդանի օրգանիզմներում սպիտակուցների ամինաթթվածին կառուցվածքը պայմանավորված է գենետիկական կոդով (ԴՆԹ-ով կամ ՌՆԹ-ով) և նրանց բացարձակ մեծամասնության սինթեզի համար օգտագործվում են 20 ստանդարտ ամինաթթուներ: Ամինաթթուների բազմաթիվ կոմբինացիաները սպիտակուցների մոլկուլներին տալիս են մեծ քանակով տարատեսակ հատկություններ, բացի դրանից սպիտակուցների ամինաթթվային բաղադրությունը կարող է փոփոխվել շնորհիվ պոստտրանսլյացիան մոդիֆիկացիաների, որոնք կարող են առաջանալ նաև ավելի վաղ քան սպիտակուցը սկսում է կատարել իր ֆունկցիան և նրա ընթացքում:/ Հաճախ կենդանի օրգանիզմներում մի քանի սիտակուցի մոլեկուլներ առաջացնում են բարդ կոմպլեքսներ. օրինակ` ֆոտոսինթետիկ կոմպլեքսը:

Սպիտակուցների α-ամինաթթուները

Սպիտակուցների բիոսիներզի մեջ ներառվում են հետևյալ α-ամինաթթուները`

 • Ալանին-Ala A Alanine
 • Արգինին-Arg R aRginine
 • Ասպարգինաթթու-Asp D asparDic acid
 • Ասպարգին-Asn N asparagiNe
 • Վալին-Val V Valine
 • Հիստիդին-His H Histidine
 • Գլիցին-Gly G Glycine
 • Գլուտամինաթթու-Glu E gluEtamic acid
 • Գլուտամին-Gln Q Q-tamine
 • Իզոլեյցին-Ile I Isoleucine
 • Լեյցին-Leu L Leucine
 • Լիզին-Lys K before L
 • Մեթիոնին-Met M Methionine
 • Պրոլին-Pro P Proline
 • Սերին-Ser S Serine
 • Թիրոզին-Tyr Y tYrosine
 • Թրեոնին-Thr T Treonine
 • Տրիպտոֆան-Trp W tWo rings
 • Ֆենիլալանին-Phe F Fenylalanine
 • Ցիստեին Cys-C Cysteine

Յուրաքանչյուր ամինաթթվին ԴՆԹ-ի շղթայում համապատասխանում է մեկ տրիպլետ (կամ երեք նուկլեոտիդ):

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին