Մտածողության բովանդակային խանգարումներից` սևեռուն կամ կպչուն մտքերի` ըստ բովանդակության` աֆեկտիվ խանգարումների տարատեսակ են: առաջանում են միջանձնային զանազան հարաբերություններում և վերջիններս էլ կազմում են այդ վախերի բովանդակությունը.
* լալոֆոբիա (լսարանում ելույթ ունենալուց վախ),
* անտրոպոֆոբիա (օտար մարդկանց հետ շփվելուց վախ),
* մոնոֆոբիա (միայնակ մնալուց վախ),
* էրեյտոֆոբիա (կարմրելուց, շփոթվելուց վախ),
* գինեկոֆոբիա (կնոջ հետ շփվելուց վախ),
* կոիտոֆոբիա (վախ սեռական հարաբերության մեջ մտնելուց) և այլն։

 

 

Սկզբնաղբյուրը՝ Հոգեբուժություն

Ս. Հ. Սուքիասյան, Ս. Մ. Մարգարյան

Հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին