Հիմնական հատկանիշը բազմաթիվ սոմատիկ գանգատներն են տարիների ընթացքում, որոնք սկսել են դրսևորվել հիվանդի կողմից դեռևս մինչև 30 տարեկան հասակը։

Սոմատիգացված խանգարումը ավելի հաճախ հանդիպում է կանանց շրջանում։

Հիվանդությունը դժվար է ենթարկվում բուժման։