Սեռական աղավաղումներից են սոդոմիտը: Այն սեռական հակում է կենդանիների հանդեպ։