Սննդային ռեժիմների ազդեցությունը ստամոքսի հյութազատության վրա
Ի.Պ.Պավլովի լաբորատորիայում, ապա Ռազենկովի և աշխատակիցների կողմից ցույց է տրվել, որ ստամոքսի գեղձերի հյութարտադրությունը, կախված կենդանու սննդի բնույթից, զգալի փոփոխվում է։ Դա վերաբերվում է հյութարտադրության ծավալին, տևողությանը, դինամիկային, ստամոքսահյութի կատալիտիկ հատկություններին, նրա թթվայնությանը։ Ստամոքսային գեղձերի հարմարողական ռեակցիաների դասական օրինակ են առավելապես ածխաջրատներ (հաց), սպիտակուցներ (միս), ճարպեր (կաթ) պարունակող սննդանյութերի նկատմամբ հյութարտադրության ռեակցիաները : Հյութարտադրության առավել ուժեղ գրգռիչ է հանդիսանում սպիտակուցային սնունդը։ Մսի ընդունման դեպքում հյութի առավելագույն արտադրում նկատվում է առաջին երկու ժամերի ընթացքում։ Հաջորդ ժամերին հյութազատությունն աստիճանաբար նվազում է, և նրա միջին տևողությունը կազմում է մոտ 8 ժամ։ Մսի տևական օգտագործումից ստամոքսի հյութազատությունը բոլոր տեսակի սննդային գրգռիչների նկատմամբ ուժեղանում է։

Նկատվում է թթվայնության և ստամոքսահյութի մարսողական ուժի մեծացում։ Հացի ընդունումն ուղեկցվում է ստամոքսահյութի ամենաբարձր արտադրությամբ առաջին ժամում (հյութի, ռեֆլեքսային արտադրություն)։ Հաջորդ ժամերին այն կտրուկ ընկնում է և պահպանվում ցածր մակարդակի վրա։ Հյութազատության ընդհանուր տևողությունը կազմում է մոտ 10 ժամ։ Դրա փոխարեն հյութի մարսողական ուժը մեծ է, որովհետև հացի բուսական սպիտակուցները դժվարամարս են։ Մարդուն երկար ժամանակ ածխաջրատային սննդի վրա պահելու դեպքում տեղի է ունենում ստամոքսահյութի մարսողական ուժի և թթվայնության անկում։ Կաթի ընդունման ժամանակ ստամոքսի հյութազատությունը ընթանում է երկու փուլերով, նախ՝ արգելակող, ապա՝ դրդող։ ճարպի մոլեկուլները սկզբում (մոտ 2 ժամ) թողնում են արգելակող, իսկ նրա քայքայման արգասիքները ոչ ուժեղ արտահայտված դրդող ազդեցություն։ Հյութազատության միջին տևողությունը կազմում է 6 ժամ։ Ստամոքսահյութի մարսողական ուժը ճարպային սննդի օգտագործման դեպքում ցածր է սպիտակուցայինի համեմատությամբ, սակայն ավելի բարձր է ածխաջրատային սննդի նկատմամբ արտազատված հյութի համեմատ։ Այս փորձերից ստացված տվյալները արժեքավոր նյութ են մատուցում դիետաբուժությանը։

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին