Սննդային ռեժիմի հիմքում ընկած են տարբեր սկզբունքներ

1) սննդի կանոնավոր ընդունում, այսինքն սննդի ընդունում օրվա միևնույն ժամերին: Այս սկբունքը ապահովում է մարսողության ժամանակային պայմանական ռեֆլեքսների մշակում,
2) սննդի կոտորակային ընդունում' սնունդը մարսողական ուղի պետք է մտնի համեմատաբար ոչ մեծ բաժիններով: Ամենաարդյունավետը 4-անգամյա սնումն է' նախաճաշ, երկրորդ նախաճախ, ճաշ և ընթրիք:
Ռացիոնալ է սննդի կալորականությունը բաժանել հետևյալ կերպ' նախաճաշ 25-30 %, երկրորդ նախաճաշ 10-15 %, ճաշ 40-45 % և ընթրիք 20-25 %: ճարպակալման հակման դեպքում խորհուրդ է տրվում կալորականությունը պահպանելու պայմանով սննդի ընդունումը հաճախացնել, հասցնելով օրը մինչև 5-6 անգամի: Ընթրիքի սննդաբաժինը խորհուրդ է տրվում ընդունել ոչ ուշ քան 2-3 ժամ առաջ մինչև քնելը: Ընթրիքի սննդային օրաբաժնի մեջ չպետք է մտնեն դժվարամարս և երկարատև մարսողության պրոցես պահանջող սննդամթերքներ, օրինակ, տապակած միս կամ ճարպով հարուստ սնունդ
3) սննդի քանակի ֆիզիոլոգիական բաշխում ըստ նրա ընդունումների: Այստեղ նկատի է առնվում սննդի ծավալային հատկանիշը: Սննդի չափաբաժինների կոտորակումը կատարվում է մոտավորապես կալորականության կոտորակման սկզբունքով:

 

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին