Սիմպատո-ադրենալային կրիզը արտահայտվում է անոթազարկի հաճախացումով, սրտի շրջանում ցավի կամ տհաճ զգացողության առաջացմամբ, գլխացավով, բերանի չորացմամբ, զարկերակային ճնշման բարձրացմամբ, մաշկային ծածկույթների գունատությամբ, վերջույթների սառեցմամբ, անզգայացմամբ, դողով։