Կենտրոնական նյարդային համակարգի սիֆիլիսային ախտահարման դեպքում կարող են դիտվել առաջնթաց բնույթի ծանր հոգեկան խանգարումներ՝ ուղեղի սիֆիլիս և պրոգրեսիվ պարալիզ։