Օրգանիզմի և միջավայրի միջև գազափոխանակությունն ապահովող մասնագիտացված օրգաներ: