1. Մրբանի արտաքին սեղմիչը (m. sphincter ani externus) տեղավորված է սրբանի շուրջը, մաշկի տակ հարթ մկանաթելային ներքին սեղմիչից (sphincter ani internus) դուրս։
2.Կոճղեզ-փապարային մկանը (m. bulbo-spongiosus) կանանց մոտ բաժանվում է երկու համաչափ մասերի, որոնք շրջապատում են հեշտոցի բացվածքը։ Կծկվելիս մկանը սեղմում է հեշտոցի բացվածքը (m. constrictor cunni):
3.Նստափապարային մկանը (տ. ischiocavernosus) սկսվում է նստային թմբերից։ Այս մկանն առնչություն ունի ծլիկի ոտիկների հետ։ Մեղմելով երակային անոթները, մկանը նպաստում է ծլիկի էրեկցիային։
4.Շեքի մակերեսային լայնական մկանը (m. transversus perinei superficial) մի բարակ մկանախուրձ է, որը նստային թմբից լայնակիորեն ուղղվում է դեպի հակառակ կողմի համանման մկանը և վերջանում միջին գծի վրա՝ շեքի կենտրոնում (centrum perineale):

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին