Շչյոտկին-Բլյումբերգի ախտանիշ-ցավի ուժեղացում ձեռքը նախապես որովային պատին սեղմելուց հետո կտրուկ հեռացնելու դեպքում: