Սեփական շարժումների մտապահումն ու վերարտադրությունը: