Հիվանդություն, որն ուղեկցվում է օրգանիզմից մեծ քանակությամբ մեզի և առանձին քիմիական նյութերի հեռացումով: Շ. կարևոր կլինիկական ձևերից են ոչ շաքարաին դիաբետները: