Սեռական - Այս տերմինն օգտագործվում է բառի լայն և նեղ իմաստով։ Նեղ իմաստով վերաբերում է տեսակի շարունակմանը։ Լայն իմաստով Սեռականությունը նաև ներառում է հաճույքը էրոգեն զոնաներից, որը պարտադիր չէ, որ կապված լինի բազմացման հետ, և ավելին՝ հաճույք ցանկացած օրգանների գործառումից։